TILLVERNINGSTID

Vid tillverkning efter ritning/skiss, speciella önskemål och beroende på färdigställandegrad, detaljrikedom, funktioner samt inte minst tider för limning, torkning av förekommande färg mm. Varierar tillverkningstiden från påbörjad modell på mellan tre veckor upp till några månader.


BETALNING

Vid denna typ av tillverkning betalas beräknad materialkostnad i förskott.


LEVERANS/TRANSPORT

Om inte modellen avhämtas på plats, så beroende på modellens storlek och vikt, bestäms gemensamt lämpligt transportsätt.

Modellhus

Allmän informartion

Modellhus, dockhus, tittslåp efter ritning/skiss, speciella önskemål.

Tillverkning modellhus, dockhus, och tittskåp efter speciella önskemål görs i önskad färdigställandegrad.